torsdag 5. november 2015

JObb Krav - VInn Vinn1) Lønn
2) Fremførsel
3) Ansvarsomrdået - Autoritet
4) Engelsk, ikke svensk-dansk
5) Oppgaver i detaljer
6) Medarbeider - arbeidsflytt
7) Datasystem og opplæring.
8) Flexitid
9) fagforeningen