fredag 5. desember 2014

Undemocratic Swedish Nazis versus Deaf and Dumb Established Parties

Sweden cannot be ruled by a minority government, but neither can it be ruled by a party who has just started to use the national colours pea flower to cover up its earlier preference for the swasitika. On the other side of the equation, none of the parties with democratic tradtions are willing to curb immigration from non western migrants. A new election is called due to the impasse partly caused by the pseudo democtaric SD splitting the right vote and taking some left wing votes. We must remember the original National Socialists in the Gerrmany of the 1930s were democratically elected. But also the concerns of the electorate about imigration in terms of poor integration, strains on public resources, radicalisation and unemployment amongst Swedish youth are not being addressed by any other party.

There is the same perception as we find in England, and of course the austro-teutonic states of the 1920s that immigration is the cause of low wage growth and unemployment. Of course from the far right it is an overstatememt of a part truth, while on the old conservative right they just tickle the semantics of the issue. In the 1970s the Nordic countries and Holland embarked upon a plan for populatiuon growth via immigration. They followed Britain's example of seeking cheap labour from abroad to fill jobs and crack union dominance in order to abate wage inflation by creating a new under class who would work without being unionised. Palestine, vietnam and cambodia were also cause-celeb for the new european liberal power bases in the UN, and the then EEC - brussels and strasbourg. From capitalism's side the right wing parties stood to gain such 'silent' labour and thus keep wages down or even reduce average pay in respect of cost of living, which has been acheived through most of europe more by union busting legislatiuon, CCT and exporting plant to China. A stream though of willing workers with low wage expections, also prepared to rent delapodated properties. Capital tacitally went along with the 70s liberalism.

Sweden and the UK perceive themselves at least to have allowed the growth of poorly integrated sub populations, with high dependency on the state, high crime and high unemployment all created by socialist policy. Rather it is not enough spend or interest in integration which is the issue, with the laisez faire approach actually leading to poor integration of a minority of the minorities. We come back then to the contention that there are too many immigrants of a non Christian non western background, to be blunt, and that western governments must be realistic on how many such people they can afford to porperly integrate.

How many ethnic swedes from the poorer estates round Malmo or Stockholm would any government pay to integrate to the ideoligically acceptable perfect citizen from which ever political stand point? How many Scots from the Schemes where there is a large drug economy and benefit dependency would the left of centre parliament in Holyrood pay to bring into normal economic productivity and self sufficiency? How many English career criminals or drug addicts would westminster lavish such spending as we see dished out for assylum refugees?

It is a politicsl no go area for all but the fascist parties because there are too many vested interests in the other parties, from being either liberally poltically correct, or from the capatilist parties sisde as avoiding being seen as restricting the supply of cheap labour. The only answer is that the immovable object shifts, and the unstoppable force comes to a standsstill. Sweden now goes to the polls, where the right parties can ask themselves if they want to go against their paymasters and present policies to radically halt the rate of immigration and tackle isolationist islam doemstically. Or the public can decide to shift to the left and bet on a centre left improving both Integrativ on , by higher spend, and the lot of below average workers by reversing conservative anti labour laws.

When the sun shines and few white europeans need to worry about jobs and rising prosperity, then immigration is a cross political collusion to hold unemployment above 3% as a target below which the labour market ceases to favour employers entirely. In a stormy economic autumn and following recession then immigration is suddenly the scape goat, and a vote winner for the right when canvassing  working class voters - white and even established immigrant second generation voters. Now in England and Sweden they have their own parties finally to tweek out the mumbling minority xenophobes, and spkit the right wing vote.

The reality is in finding what the reality is- how many are poorly integrated?  are we allowing societies within society to grow ? how much does it cost to fully integrate a family, a lone young man or an invalid froma war zone? The big questions are - how many can society afford to integrate as a function of GDP,  and why can society not better integrate its own ethnic wayward underclass fringes, and force minority communities to participate in integration?

onsdag 3. desember 2014

Snøscooter. Bråk og Idioter på Mark og Fjell ?


I går var det skattestrid, i kveld blir det snøstrid, eller strid om endringer i lovverket rundt snøscooterbruk. FrP vil viser fremskritt i samfunnet ved å belønne de rikeste med de høyeste skattelettelser og det minoritet i befolkningen som vil ut og bråker i villmark. Problemet med frihet er tosidig - og åpenhet for snøscooter 'fornøyelsesbruk' er noe å diskutere med hensyn til de sidene. Først og fremst er at man er fri i en demokratiske samfunn til og med man hindre andres frihet. På det andre siden, frihet uten regler og en politifunksjon føre til anarki og det er i strid med det første hovedprinsippen i saken. Men det er da også speilvendt i argumentet rundt snøscootering. Man skulle ha en viss frihet til å bruke fartøy som er ellers lovlig og nytes i Finnmark og Svalbard som hverdags transportmidler, ikke sant?

Konflikten er generelt da at man bør tillater alt som er ønsket og ikke særlig skadelig. Men hvis det er muligheter for noen skader og at noen blir misfornøyd med en lovendring så bør det være regelverk og kontroll slikt skadene forberedes mot og begrenses i praksis. Sånn er det med å kjøre bil, å drikke alkohol og å røyke. Det er lov men det er et strengt regelverk fordi de kan bli skadelig for seg selv og andre. Saken er dessverre at fornøyelseskjøring av snøscooter skal diskuteres som et politiske fotball som fra FrPs siden viser dem å bli de som forkjemper frihet og selvansvarlighet mens fra Venster, Ap, Sv siden er det de som står for unødvendig regelverk. Snøscooterlovverket er faktisk sitt eget fartøy for en politiske sysnpunkt.

Sverige og Island (of Finnmark og delvis Svalbard) har 'fri' snøscooterbruk mens i Canada er det sett på som et folkerett. I motsettning til Norge sør for Finnmark har disse landskapene en stor forskjell som skiller de ut. De har masse ødemark over lett kupert terreng. Jeg skal undersøker videre da i landet som er nærmest langrennskamerater til Norge, ahem, ja Sverige. Men der selv om de har masse lett terreng i skog og brede daler, er det mye konflikt som oppstår med fri bruk av snøscooter.

Til en utlending som har ikke bodd i Norge, virker landet som kanskje helt perfekt for bruk av snøscooter, hvis ikke egentlig påbud om å kjøre dem. Snø! Glem vinterdekk, kjør scooter! Det er plass over alt sant? Nei. Der ligger det største problemstillingen ikke bare for stortinget men i årevis utover hvis dette kanskje dårlige lovverket blir vedtatt. Norge er veldig kupert, dekket av skog og folk holder seg flest til byene langs kysten, Østland og dalene. I tillegg er landsbruk sett på som en viktig ressurs og mye lettere terreng over hele landet er da forsatt i form for eng, bondegård og tett furu og grann- skog. Det er press på transportruter, og for å komme seg vekk fra motoriserte fartøy er det da press for de skogsvei, stier og vinter-skiløyper som førnøyelsessøkende fleste vil bruke for den nasjonale idretten, langrenn.

I dag er det allerede en del misbruk av nyttekjøring av de som presser grenser litt utover det som er til eget nytt, og de som vil blande seg inn med hytteeiere og har ingen formål eller rett, men blir ikke utfordret ofte ut på mark og vidde. Jeg har truffet flere slike trolig, som senket fart og vinket når jeg, på ski, la dem kjøre forbi. Men med videokamera i nesten alle mobiltelefoner og kameraer disse dagene, og tilgang til tilførende tilhenger bileierens navn og adresse gjennom Internettet er det ikke så vanskelig å melde dem til politiet med god sannsynlighet at de da tar opp saken og at de som kjørte uforsvarlige blir sett til rett.

Utgangspunkt i forslaget for lovendringen er at det skal tillates fornøyelseskjøring i strekninger der som det er tillatt. Man kan tenke seg at det blir da muligheter for å finne på skogsvei og vinter-løyper over mark og eng som er lett tilpasset snøscooterbruk, men egentlig det da er en begrensing som ikke ønskes egentlig av mulige brukere. Fra den ene siden er det de ville frihetssøkende som vil ha ingen grenser og vil trikser og får 'big air' som de ser på X Games. Jippi, vi har rett til å kjøre alle steder som det er ingen skilt som sier vil ikke skal. Fra den andre siden er det da krav fra hytteeiere som vil ha en ekstra bitt adrenalin på veien mot skiheis og Joker butikken. De har da rett til å diskuterer at de har tilgang til langrennsløyper som naturlig tilgang til ruter som er egentlig nyttekjøring og hvorfor ikke ut videre på mark og fjellsiden? Det kan tenkes at mange skal være dem som er ganske ressurssterke og kjøre gjerne Porsche Cayenne til superhytte, har Chablismage i stedet for ølmage og har tilgang til gode advokater og kan bøye mange øre på kommuneutvalget og blant hytteeierforeninger. Snøscooterbruk innebære en ganske stor del av synlig-forbruk, å vise frem utstyret, og å erte litt de alminnelige hoi-palloi ...med at man har både råd til det og lov til det, så snart politiet er til stedet er de snille gutter og jenter som ikke trikser eller «opps, ja, du går der på ski ser jeg nå, sorry, ha det! «

Konflikten handler ikke bare om veps liknende bråk i fjellene, men også om at de svakeste brukere plutselig blir utsatt for fare , ubehagelighet og situasjoner som er ikke mindre en trakassering som ikke var til stedet under den nåværende status-quo'en. 'Jeg er større en deg, du går sakte og er i veien for meg'...... Dessuten handler dette om skader til løyper og mulige skader til underlaget. På føre med tele men lett, puddersnør på toppen, kan pågang og uforsvarlige bonngass kjøring da feies vekk snøen og det blir farepunkter for alle brukere. På føre uten tele, kan det samme oppstår og da er sårbare vegetasjon, avdekket gjerd, og underlag ødelagt. Det oppstår på en viss grad allerede med bare på gang fra så mange langrenns utøvere hvor snø-dekning ikke er tilstrekkelig.

På Finnmark er det tillatt frikjøring med scooter og det vurderes som et fødselsrett for både Samer og Nordmenn som vokser opp der. Men det vises at unge folk ikke tar hensyn til fjellvettregler, og det har vært flere dødsfall i det siste årene på grunn av dårlig forberedelser og egentlig ren uansvarlighet blant ungdom som vil ut på villmaka og kjøre seg vill! Motorisert fremgang uten behov for å holde seg til ruter er nokså farlige – i luftet og til sjøs. På marka det virker som det trekker folk ut for å kjøre lengre avstander uten at de egentlig har kunnskap som fjellfolk har. Da utsetter de bare seg selv og kameratene til farer.

I motsetning til de bensinhodene i FrP, er mange Høyre Partimedlemer veldig, veldig opptatt av langrenn og ro i fjellene og er ikke særlig glad i ideen at en minoritet av noveau-riche tenåringer sklir rundt i deres favoritt-skiløyper, ski-in-ski-out stier til og fra skiheisene og himmel og ha, midnattkjøring gjennom hyttehage med halogen lys, trimmer 300 hesters og utestereoanlegget innbygget i maskinens panseret. I tillegg en typisk Høyremann, før han trener opp mot Birke'n tar seg gjerne på jakt tidlig om vinteren og vil at det blir lite forstyrret og at vilt skal holde seg til nokså tilgjengelig på jakt terreng og blir ikke presset ut på dårlig beite.

Venstre da og Senterpartiet påstår at de representere bondenorge og de er ikke noe glad i flere fartøy som skremmer beitedyr, river opp torv, ødelegger snødekkete gjerd og skader gjennom 'skratt' som er egentlig ung plantet skog. Grunneierne i området som har allerede utvidet tilgang for snøscooter traffikk nå angre på at de la gjennomgang over markerte løyper fordi de ikke respekteres- det blir over nevnte ødeleggelse, som er oversett av sjåførene som kjøre utenfor baner og når banene er i for dårlige stand til bruk. Samt plages grunneierne av støyet og lys om natten i dalene der de bor og hyttefelter finnes.

Løsningen er egentlig noe som FrP ikke ville svelge fordi effekten ville være at det blir veldig begrenset fornøyelseskjøring. Det som virker praktisk dog er at det blir unngått konflikt med at fornøyelses-baner blir lagt ut av kommunen og grunneierne som ikke er på det samme strekningene som brukes av skientusiaster, hundtrekkere og nyttescooterbrukere. Slikt forslag er lagt ut i for eksempel Gjerstad kommune og så lenge er det ikke noe konflikt med etablerte skiløyper. Men det er litt begrenset i total lengde og tilgangpunkter. Hvorfor då bare la bensinhodene styre slikt Motocross-Sport drives i dag, på avsperret baner og hvor staten eller grunneierne tillater gjennomkjøring?

Tilgang er et viktig ord i sammenheng med fornøyelse, og hvis lovverket er ikke vanntett blir ordet bruket av advokat som er på oppdrag for dem som vil ha større tilgang for snøscooter. Vi har tilgang for å fornø oss til fots og på ski til en veldig stor andel av landskapet men vi egentlig liker best de rutene som er innenfor pendling avstand, har gjerne parkering eller kollektivholdeplass og har markerte evt oppkjørt løyper.

Hyttefelt har naturligvis utviklet seg i slike områder, og på fjellet der som terrenget er passelig for skientusiaster eller er i nærheten av skisenteret for slalåm. Der har da langrennsløyper egentlig blitt utviklet også for ekstra fornøyelse av kanskje flertall eiere, kanskje et mindretall.

Hvor det er tilgang til ruter som er brukbare , og av nyte, da vil det være krav fra andre 'lovlige' fornøyelses brukere. Det kan virke at det ikke er slikt, men juridisk sagt hvis det er en generelt prinsipp om lovlig bruk, så skal det medfølge egentlig en viss tilgangrett til ruter som er aktuelle for noen som helst som har lovlig rett til sitt fritidsinteresse eller idrett andre steder. Loven kan være utfordret, eller dårlig formulerte slikt i praksis det er vanskelig å bruke mot dem som er uansvarlig eller å hindre uvedkommende fartøy på rute som egentlig danner en viss alminnelig tilgang. På Engelsk sier vi slikt – «hvis man gir dem en tømme, så tar den en mil».Problemstillingen er at snøscooter blir da noe som er generelt i prinsipp tillatt, med hensyn til opplegg for det, men at det kan fort kommer krav på tilgang samt ujevnt politiske press blir sett på lokale politikere og grunneiere. Konflikt blir det også for snøscooterfolk som blir nektet tilgang pga noen 'få' idioter som ikke tar hensyn til landbruk og andre brukere, som da føler at de har mistet noe uten at det har gått gjennom rettssal. Igjen blir det da krav på bruk av rettsalen for å hindre fornøyelseskjøring der som det hadde en gang blitt tillatt.

Dessuten kan det være at andre fartøybrukere da legge ut krav på tilgang. Beltebiler, Islandsharry4x4er osv. Mitt synspunkt er klar – ikke tillatt det samme rett til vandring og tilgang til ellers ikke motoriserte ruter til fartøy om vinteren uten at det er kontrollert nyttekjøring. Men det kan være sett som urimelig streng i et demokratiske samfunn.

Det er mye lettere å si det sånn – vis ansvarlighet og unngå konflikt i utgangspunkt i lovverket for offentlig bruk av SC- Legg ut da - krav på aldersgrense, forsikring, Scooter-prøve-sertifikat, skilting, fartsbegrensing-chip, grense på maks HK og mot trimming , veiskilt og regler, og forkjørsrett til de mykere brukere dvs ski og fotgjengere. Med andre ord det eksakt samme som kreves på andre landsfartøy og sjåfører som skal bevege seg i offentlig rom. Gjør det lett for grunneiere og skiforeninger å legge ut gode grunner til forbudt mot fornøyelseskjøring på deres løyper og land, uten å gå til rettssal, bare at Kommunen er opplyste om det, og ordne det slikt at snøscooterbruk er bare der som det er skiltet bruk eller tillatt nyttekjøring som er da begrenset og kontrollerte med skilt på maskinen slikt andre ikke jukse seg inn. For dem som vil ha 500 hk monsteret som kan hoppe 60 meter over bakken, ja, la dem kjøre kun på privatbaner og ha en viss oppmerksomhet rundt forsikring og ansvarlighet. Å nei, var det ikke ånden og meningen at det skulle være plutselig et nytt, super-spennende, nesten ubegrenset frihet uten hensyn til vel etablerte brukere, jordbruk og en ski-kultur som virker nokså flertall-aktig ??

tirsdag 2. desember 2014

Skattestrid i Norge...Man Får Det Som Man Betaler For...

Tilfeldigheten hendte at jeg så på sendingen på NRK 1 i dag da finansministeren skulle offisielt tar i mot forslags-dokumentet fra et utvalg av rådgiverer innen skatt. Deres sammendrag var litt ubehagelig for både Siv Jensen og folk flest i Landet, og viser til et større bilde av skattestrid.

Norge er blant noen få land nå som har en relativt høy skattenivå på privat personer, mens regjeringen også hever inn veldig mye skattepenger fra industri. Hva så ?? Vi egentlig får veldig mye ut igjen gjennom investering i infrastruktur, samfunnet, velferd og offentlige tjenester. Sverige har beveget seg bort delvis fra denne skandinaviske modellen ved Høyre politiske retninger til lavere beskatning og betalt prisen for en unødvendig overgang til en Republikanske lav-skatt, lav-velferd modell. Men Norge har etablerte en veldig gjensidig skatteformel med arbeidstakere og produksjonsbedrifter som er litt unikt, inneholder en del hiporkisy fra en ellers pragmatisk venstre-dreide standpunkt.

Vi som er i arbeidende alders har en viktig skatteligning hvert år, hvor inntekt, gjeld og formue i eiendom/eiendeler vurderes med hensyn til en balanse i det som betales. For en typisk etnisk norsk familie med høy utdanning og en nokså høy gjeld på hus, utdanning, bil og hytte er det slikt at fradrag er betydelig. Det er lønnsomt å ha gjeld, man får alt på kreditt og da betaler rente i stedet for skattemannen. Dessverre (fra mit synspunkt) betyr dette at det nasjonale kredit-kortet er for høyt og har førte til uheldige prisutviklinger i boligmarkedet samt kanskje ikke så gunstig kjøp av andre eiendeler. Folk fort glemmer de prisnedgangene på åtti og nitti tallet. Folk forventet ikke så bratt en nedgang som nå skjer i utviklings/utvinning i oljeindustrien pga lav priser for Olje, som er en politiske-økonomisk spill drevet av Arabene. Vi er alle utsatt for negative prisutviklinger i boligmarkedet direkte med minus-kapitalverdi eller indirekte med et trangere utleie marked eller at det er mer vanskelig å få fastjobb for å nå første huskjøp.

Utvalget for skattereformen kom med egentlig forslag om skattebelastninger på formue som er vanskelig for både en FrP finansminister og mange huseiere å svelge. Vi får vel som sagt, en belønning for å skaffe eget hus og det er en del av den sosialdemokratiske- skandinaviske modellen
hvor man får tilgang til boligmarked og tar ansvar for eget tak over hodet. Skatteutvalget anbefaler en retning vekk fra dette hvor personlige inntektskatte er da reduserte og hva vi eier er skattet kraftigere. Dette er det største usmakelig skattestrid som ekspertene legger foran oss, og det er litt vanskelig for meg å se fordelen bort sett for at noen rikinger med ubetydelig lønnsinntekt men enorme formue skal betale mye mer. Det vil da selge tømte og finne en annen «skattefartøy» for å unngå skatte, antakeligvis med å flytte eiendom til firma og andre slekt osv, eller bare forlater Norge.

Formue beskatning er også veldig urettferdig mot de som har viste mest fornuft gjennom livet og har bygget opp eget formue i hus eller andre innlands investeringer. Det samme gjelder bedrifter. Det betyr at de små med ganske lite inntekt med mye eierskap av verdi, eller man kunne si satsing på tak over hode, er tvunget til å betale mye eller finner utveier i gjeld eller 'down-sizing' og flytting av formue til pensjon.

Mitt råd tilbake til dem når det gjelder fratrekk for boliglånet – ikke fikser hvis det er ikke i stykker. Det er fratrekk for ofte uansvarlige forbrukergjeld som er det som skulle fjernes, og jeg anbefaler at kapital betalinger, litt forvirrende nemlig fradrag på låne, er også noe som kan trekkes ved skatteberegningen. Lavere skatte på inntekt er en farlig politiske landsveie å kjøre ned, som føre til krav på stadige mer i skattelettelse hver gang det er valg for stortinget. Slikt har det skjedde i USA hvor de på de først to Standard-avviklinger under snitt inntekt betaler null inntektskatte og forventer lite i velferd, og klager om de Federalske investeringer i samfunnet. Det finnes rom for bevegelse i skattenivå, særlig hvor det ligger annen for toppskatte og laveste nivået for dem som får ikke jobbe heltid.

Så videre vil vi til forslaget om en likt skattenivå mellom bedrifter og personlige inntektskat, begge skulle være 20%. Første og fremste er en gang til veldig vanskelig å forstå hvilken sammenheng eller naturlig forbindelse det er mellom de to. Ja man kan si at det er noen næringsdrivende som foretrekker å bruke overskudd i stedet for et høyere lønnsinntekt, og noen aksjemegler som til slutt gjøre det samme, men de er med i en lite mindretall som egentlig skaper både verdi og egne arbeidsplasser i samfunnet.

Men uansett er 20% forslaget for bedrifter. De viser til logikken at Europa i snitt er på cirka det nivået og Norge må da konkurrere om arbeidsplasser og investering, samtidig som det vil unngå at overskudd blir eksporterte på «Starbucks» måten. Men det er da sterke motargumenter.

Første og fremste er at det er dyrt å modernisere infrastruktur i Norge på grunn av geografien. Avstander er lange, landskapet er krevende for utviklinger. Det er også dyrt å levere arbeidstakere til den nye kunnskap baserte samfunnet, og å holde en stadig eldre befolkning frisk og i stand til å være produktive når de er over 55 år. Lavere skatteinntekt til statskassen betyr lavere velferd rett og slett, det er ikke noe stort frigjøring av de moderne industrier her som kan foregå med 7% punkter lavere skatt. Det er ikke et tidspunkt i utviklinger i Det Norske Økonomiske -Historie hvor bedrifter egentlig trenger å ha lavere beskatning. Det vil ikke føre til slikt vekst og investering som da leveres høyere skatteinntekt til statskassen. Det er bare en skattelettelse til de som allerede har godt råd.

Stimulus er på den ene siden oljeøkonomien, som går rundt fint med selveste kun 50 USD fatprisen. På den andre siden er det leveranse av høyt utdannet arbeidstakere. På den tredje er det da en service industri som mates av over nevnte og ikke er særlig forbundet internasjonale prisutviklinger, konkurranse og kunder. Tourism er en liten sideshow i Norge AS, en tivoli for utlendinger som tør å reise hit med lømmeboken. «Vi er Fattige her..helt blakk etter å ha kjøpt et smørbrød» sa Jeremy Clarkson i uken.

Norge har dermed egentlig noen usynlige steinmur for investering fra utlandsk aktorer i Service Sektoren. Landet tolkes som for dyrt pga skattebelastning men også lønnsnivå og at tariff systemet er fortsatt et hjørnestein i arbeidstakers rettigheter her slikt de kan ikke prøve å konkurrere ved bruk av sosiale-dumping. Overskudds-eksportering snakkes om, men i praksis mange service bedrifter er listet på Oslo børsen hovedsakelig og er nasjonal eide og innfødte.

Men med høye skatte og rettigheter for arbeidere holder vi unngå kanskje den «Starbucks» driftmodellen, det har ikke da førte til flere skatte-juksere. Å si vi må unngå slikt som er uunngåelig er å gi opp og innrømme at det juridiske yrket i Norge er ikke i stand til å takle internasjonale virksomheter med mot-lovverk som hindre slikt. Det er en feil oppfatning, Norge står som et land som kan motstå mye av slikt jukseri fordi vi trenger ikke de arbeidsplassene selv om vi kunne tenke oss en billigere cappacino. Det
er ikke noe politiske støtt for slike juksefirma, men det virker at generalt har NHO og andre greide å skremme dette skatteutvalget med skrekkscenarioer.

En annen motargument er at egentlig lav firmaskatt ikke føre til særlig vekst i arbeidsplasser og velferd. Tyskland forsetter med det sterkeste økonomien i Europa, og kanskje i alle demokratisk land innen G20 gruppen, men har et nesten 50% over snitt skattenivå for Europeiske land. USA som er sett på som frimarkedets hjemmelandet, har egentlig 40% og effektiv ofte 34% og bygger nå opp et nytt lovverk som vil gjør det vanskelig å eksportere overskudd opp og ned kapital- og leveranse-skjeder.

For min del vil jeg da presentere en mot-budskap for dagens sammendrag om skattendringer foresått av utvalget. Skattsystemer og nivåer trenger utviklinger i svar på endringer i økonomien, men det er mer nasjonalt for Norge og med mindre hensyn til EU og vanlige globaleselskaper utenfor Oljeindustrien. Avlastningen skal egentlig blir til belønning av investering for både personlige formue, og for bedrifter som utvikler produktivitet gjennom utstyr, innovasjon og opplæring. Både det laveste skattenivå og grensen for toppskatt skal vurderes for oppadjustering, med hensyn til egentlig utviklinger i leverkostnader men i prinsipp skal alle betale skatt og alle for fordelen av stadig bedre utdanningsystem, helsevesenet, statlig-pensjon, infrastruktur og velferd.

Jeg vil påstå da at det som er faktum er at den såkalt Liberalsk Økoniske syn på super-lave skatt fører til kun en ting og det er lavere skatteinntekt i forhold til behov for velferd i samfunnet. « you get what you pay for»