fredag 28. januar 2011

Mulla Krenkar

Det er mange Nordmenn som vil at 'Mulla' Krekar blir utvist far landet. ;Mange påstår at det latterlig at et vestlig land gir han havn fra rettsaker i Iraq, og at han er på frifot her tross han er anmeldt som en terroristleder.

Men, jeg mener tvert i mot. Han bør forbli her i Norge. Til og med han kan tiltales under rettferdige behandling, forsvar og åpen domstol og dessuten, uten trussle av henrettelse. Hvorfor ? Fordi foreløpig er han i helvete!

Han er vel på frifot. Men han er egentlig fengslet i hans privat helvete.

For det første er det slikt at etteretningstjenster fra antakeligvis flere land, følge hver eneste bevegelse, samtale og e-post. For det andre er han ikke fritt å reise til utlands pga muligheter for utvisning til Iraq eller andre land, og angrep fra Mossad eller unevnte assasiner.

Men tenkte på dette: her er et land som betyr helvete til ham: det er djævlens ilder: Tar likestilling- Norge er blant de meste fremmkommet land i verden når det gjelder skjønnslikhet og kvinner er frie å utale seg, ha en karrier, velger partner, velg å være lesbiske, tar høye offentlige stillinger, bestemmer over sine egne liv, og selvsagt klær seg som de mener er passerlig, tiltrekende eller provokerende!

Norge er et land med både juris prudence og mye av det offentlig grunnlagt på kristelige rettningslinjer og tradisjoner. Shahira lov kommer aldri å ha mye å si i det offentlig, og dessuten hvis det er en høyre regjering snart, så skal bruk av shahira lov istedenfor eller til tross for norske lover blir like ulovlig som tvang ekteskap.

Min siste punktet er at det er hypokritisk å vurdere ham som så stort et fangst og mulig gevinst i kampen mot terror i midtøsten. Han var opprinelig en "freedom fighter" for de kurdiske islamiske folk. Jeg tipper på at han eller hans oganisasjon, IMK, fikk opplæring og våpen fra vestlige land imens de kjempet mot den Ba' thie regjeringen i Iraq. Men vesten er raskt å snu ryggen : Den Mujihadeenen, populært med CIAen tidlig på 80 tallet i deres kamp mot kommunister. Det var et forbilde for Al Qaeda. Og sjøl dem som førte til den største tap av amerikansk og allierte live siden 1960, Ho Chi Mihn. Han var opplært i guerilla krigsfaring, lederskap og strategi av CIA og den amerikanske militær under andre verdenskrig når han kjempt mot Japanere.

Dermed mener jeg at han er i faens egne ilder her på landet, at etteretningsfolk har bra oversikt, og at det er umulig for han å drive med noka mer farlige enn å irritere Siv Jensen og noen av hennes følgere.

Ingen kommentarer: