tirsdag 2. desember 2014

Skattestrid i Norge...Man Får Det Som Man Betaler For...

Tilfeldigheten hendte at jeg så på sendingen på NRK 1 i dag da finansministeren skulle offisielt tar i mot forslags-dokumentet fra et utvalg av rådgiverer innen skatt. Deres sammendrag var litt ubehagelig for både Siv Jensen og folk flest i Landet, og viser til et større bilde av skattestrid.

Norge er blant noen få land nå som har en relativt høy skattenivå på privat personer, mens regjeringen også hever inn veldig mye skattepenger fra industri. Hva så ?? Vi egentlig får veldig mye ut igjen gjennom investering i infrastruktur, samfunnet, velferd og offentlige tjenester. Sverige har beveget seg bort delvis fra denne skandinaviske modellen ved Høyre politiske retninger til lavere beskatning og betalt prisen for en unødvendig overgang til en Republikanske lav-skatt, lav-velferd modell. Men Norge har etablerte en veldig gjensidig skatteformel med arbeidstakere og produksjonsbedrifter som er litt unikt, inneholder en del hiporkisy fra en ellers pragmatisk venstre-dreide standpunkt.

Vi som er i arbeidende alders har en viktig skatteligning hvert år, hvor inntekt, gjeld og formue i eiendom/eiendeler vurderes med hensyn til en balanse i det som betales. For en typisk etnisk norsk familie med høy utdanning og en nokså høy gjeld på hus, utdanning, bil og hytte er det slikt at fradrag er betydelig. Det er lønnsomt å ha gjeld, man får alt på kreditt og da betaler rente i stedet for skattemannen. Dessverre (fra mit synspunkt) betyr dette at det nasjonale kredit-kortet er for høyt og har førte til uheldige prisutviklinger i boligmarkedet samt kanskje ikke så gunstig kjøp av andre eiendeler. Folk fort glemmer de prisnedgangene på åtti og nitti tallet. Folk forventet ikke så bratt en nedgang som nå skjer i utviklings/utvinning i oljeindustrien pga lav priser for Olje, som er en politiske-økonomisk spill drevet av Arabene. Vi er alle utsatt for negative prisutviklinger i boligmarkedet direkte med minus-kapitalverdi eller indirekte med et trangere utleie marked eller at det er mer vanskelig å få fastjobb for å nå første huskjøp.

Utvalget for skattereformen kom med egentlig forslag om skattebelastninger på formue som er vanskelig for både en FrP finansminister og mange huseiere å svelge. Vi får vel som sagt, en belønning for å skaffe eget hus og det er en del av den sosialdemokratiske- skandinaviske modellen
hvor man får tilgang til boligmarked og tar ansvar for eget tak over hodet. Skatteutvalget anbefaler en retning vekk fra dette hvor personlige inntektskatte er da reduserte og hva vi eier er skattet kraftigere. Dette er det største usmakelig skattestrid som ekspertene legger foran oss, og det er litt vanskelig for meg å se fordelen bort sett for at noen rikinger med ubetydelig lønnsinntekt men enorme formue skal betale mye mer. Det vil da selge tømte og finne en annen «skattefartøy» for å unngå skatte, antakeligvis med å flytte eiendom til firma og andre slekt osv, eller bare forlater Norge.

Formue beskatning er også veldig urettferdig mot de som har viste mest fornuft gjennom livet og har bygget opp eget formue i hus eller andre innlands investeringer. Det samme gjelder bedrifter. Det betyr at de små med ganske lite inntekt med mye eierskap av verdi, eller man kunne si satsing på tak over hode, er tvunget til å betale mye eller finner utveier i gjeld eller 'down-sizing' og flytting av formue til pensjon.

Mitt råd tilbake til dem når det gjelder fratrekk for boliglånet – ikke fikser hvis det er ikke i stykker. Det er fratrekk for ofte uansvarlige forbrukergjeld som er det som skulle fjernes, og jeg anbefaler at kapital betalinger, litt forvirrende nemlig fradrag på låne, er også noe som kan trekkes ved skatteberegningen. Lavere skatte på inntekt er en farlig politiske landsveie å kjøre ned, som føre til krav på stadige mer i skattelettelse hver gang det er valg for stortinget. Slikt har det skjedde i USA hvor de på de først to Standard-avviklinger under snitt inntekt betaler null inntektskatte og forventer lite i velferd, og klager om de Federalske investeringer i samfunnet. Det finnes rom for bevegelse i skattenivå, særlig hvor det ligger annen for toppskatte og laveste nivået for dem som får ikke jobbe heltid.

Så videre vil vi til forslaget om en likt skattenivå mellom bedrifter og personlige inntektskat, begge skulle være 20%. Første og fremste er en gang til veldig vanskelig å forstå hvilken sammenheng eller naturlig forbindelse det er mellom de to. Ja man kan si at det er noen næringsdrivende som foretrekker å bruke overskudd i stedet for et høyere lønnsinntekt, og noen aksjemegler som til slutt gjøre det samme, men de er med i en lite mindretall som egentlig skaper både verdi og egne arbeidsplasser i samfunnet.

Men uansett er 20% forslaget for bedrifter. De viser til logikken at Europa i snitt er på cirka det nivået og Norge må da konkurrere om arbeidsplasser og investering, samtidig som det vil unngå at overskudd blir eksporterte på «Starbucks» måten. Men det er da sterke motargumenter.

Første og fremste er at det er dyrt å modernisere infrastruktur i Norge på grunn av geografien. Avstander er lange, landskapet er krevende for utviklinger. Det er også dyrt å levere arbeidstakere til den nye kunnskap baserte samfunnet, og å holde en stadig eldre befolkning frisk og i stand til å være produktive når de er over 55 år. Lavere skatteinntekt til statskassen betyr lavere velferd rett og slett, det er ikke noe stort frigjøring av de moderne industrier her som kan foregå med 7% punkter lavere skatt. Det er ikke et tidspunkt i utviklinger i Det Norske Økonomiske -Historie hvor bedrifter egentlig trenger å ha lavere beskatning. Det vil ikke føre til slikt vekst og investering som da leveres høyere skatteinntekt til statskassen. Det er bare en skattelettelse til de som allerede har godt råd.

Stimulus er på den ene siden oljeøkonomien, som går rundt fint med selveste kun 50 USD fatprisen. På den andre siden er det leveranse av høyt utdannet arbeidstakere. På den tredje er det da en service industri som mates av over nevnte og ikke er særlig forbundet internasjonale prisutviklinger, konkurranse og kunder. Tourism er en liten sideshow i Norge AS, en tivoli for utlendinger som tør å reise hit med lømmeboken. «Vi er Fattige her..helt blakk etter å ha kjøpt et smørbrød» sa Jeremy Clarkson i uken.

Norge har dermed egentlig noen usynlige steinmur for investering fra utlandsk aktorer i Service Sektoren. Landet tolkes som for dyrt pga skattebelastning men også lønnsnivå og at tariff systemet er fortsatt et hjørnestein i arbeidstakers rettigheter her slikt de kan ikke prøve å konkurrere ved bruk av sosiale-dumping. Overskudds-eksportering snakkes om, men i praksis mange service bedrifter er listet på Oslo børsen hovedsakelig og er nasjonal eide og innfødte.

Men med høye skatte og rettigheter for arbeidere holder vi unngå kanskje den «Starbucks» driftmodellen, det har ikke da førte til flere skatte-juksere. Å si vi må unngå slikt som er uunngåelig er å gi opp og innrømme at det juridiske yrket i Norge er ikke i stand til å takle internasjonale virksomheter med mot-lovverk som hindre slikt. Det er en feil oppfatning, Norge står som et land som kan motstå mye av slikt jukseri fordi vi trenger ikke de arbeidsplassene selv om vi kunne tenke oss en billigere cappacino. Det
er ikke noe politiske støtt for slike juksefirma, men det virker at generalt har NHO og andre greide å skremme dette skatteutvalget med skrekkscenarioer.

En annen motargument er at egentlig lav firmaskatt ikke føre til særlig vekst i arbeidsplasser og velferd. Tyskland forsetter med det sterkeste økonomien i Europa, og kanskje i alle demokratisk land innen G20 gruppen, men har et nesten 50% over snitt skattenivå for Europeiske land. USA som er sett på som frimarkedets hjemmelandet, har egentlig 40% og effektiv ofte 34% og bygger nå opp et nytt lovverk som vil gjør det vanskelig å eksportere overskudd opp og ned kapital- og leveranse-skjeder.

For min del vil jeg da presentere en mot-budskap for dagens sammendrag om skattendringer foresått av utvalget. Skattsystemer og nivåer trenger utviklinger i svar på endringer i økonomien, men det er mer nasjonalt for Norge og med mindre hensyn til EU og vanlige globaleselskaper utenfor Oljeindustrien. Avlastningen skal egentlig blir til belønning av investering for både personlige formue, og for bedrifter som utvikler produktivitet gjennom utstyr, innovasjon og opplæring. Både det laveste skattenivå og grensen for toppskatt skal vurderes for oppadjustering, med hensyn til egentlig utviklinger i leverkostnader men i prinsipp skal alle betale skatt og alle for fordelen av stadig bedre utdanningsystem, helsevesenet, statlig-pensjon, infrastruktur og velferd.

Jeg vil påstå da at det som er faktum er at den såkalt Liberalsk Økoniske syn på super-lave skatt fører til kun en ting og det er lavere skatteinntekt i forhold til behov for velferd i samfunnet. « you get what you pay for»Ingen kommentarer: