torsdag 29. oktober 2015

Utviklingen og Økonomien Lokalt

Jeg vil gjerne ta opp den rene økonomiske saken mot disse tre omfattende utviklinger.

10 til 13 dollar fat produksjons og en brøkdel av leting og utvinningskostnader.

Iransk kommer på banen.

Stigende olje priser ....liste til julenisse

Lengre ned listen ....titalls familier....

Strategier i norske næringsliv endres nå.... Virkeligheten

I lyset av våre personlige erfaring med nedkjæring i KS budget

Usynlige- reduserte, får ikke fast jobb, blir sagt opp.

Bystyret bråbremse

Foreslår vi støtter heller grunneiere lokalt som vil utvikle mindre arealer og la markedskrefter styre strategien over de neste fire år mens vi ser på den nasjonale økonomien.

Stigende oljepriser er noe nordmenn skriver på en liste som skal sende til julenisse

Lengre ned på listen ønsker for at  mange barnefamilier flyttter hit og det blir jobb i kommunen, aust agder og nordsjoen som tiltrekke mange titalls.

strategien er ikke forsvarlig og som mange norske firmaer må det endres for å ta hensyn til nåtidens virkeligheten.Jeg foreslår at bystyret bråbremse dette misbruk av våre skattepengene og ser på virkeligheten. Ikke minst de usynlige midlertidig og deltids ansatte i diverse kommunal tjenester og barnehage som blir utsatt for reduserte arbeidstimer, uendelig vikariet og oppsigelse pga budsjett kutt.

Strategien kan være å la markedkrefter fungere på privat risiko, hvor mindre utviklinger fra privat grunneire blir støttet med apparaten i bygg og plannlegging her. Hvordan kan Flisvika og Holmen støttes videre?

Og rvning og ombyggning....gjerne ha gratis hjelp med vurderinger og støtte til slike som privat eiere. Hva med dem som arve nedslitte hus og vil ikke oppfyller krav på boplikt? Kan de hjelpes med plannlegging slikt at tomten blir utviklet på nytt med to og halv manns boliger hvorav en leiglighet har fritak for boplikt slikt de kan bruke det sjøl og selger de andre for å finansiere slikt?

Mange forslag.Vår lille by er en del av verdens økonomien og som resten av Norge er litt for avhengig på oljepriser.

Arabaene kan spiller på 50 dollar fat - og lavere- lenge med produksjons kostnader ned i 10- 13 dollar-fat,

og Iransk olje nå kommer på banen-

Takk Obama, du gjøre Norge og Skottland et bjørne tjenester med fredsprossessen der.

Stigende oljepriser en dag snart er et ønske som skrives på en liste som sendes til Julenisse!

Litt lengre ned på det samme listen er da ønsker å bli en vekst byen og tiltrekker mange barna familier.

 utviklingen er ikke forretningsmessig forsvarlig- det mangler fornuft  . vi har andre saker å bruke penger på - skolene, opplæring, eldreomsorg, og vår lille bitt for flykningskrise som er blitt forholdsvis stort.

Med Flisvika unntatt er det cirka 80 boliger og tomter til salgs i Risør kommune: 63 boliger i Tvedestrand og 499 i Arendal. Jeg ser overhodet ikke behov for 80 til tomter i Risør og en styggt såre i flotte naturområdet mens de står mange år til salgs med kommune sittende igjen med regningen fra utviklingene.

men også jeg kommer med et forslag for for fornuft i utvikling og hva heller apparatene for plannlegging kunne brukes til: Som Per Kristian sa som nylig innstemte Ordføre for fire år siden, la oss ta vare på de tomtene som er videre i prosessen og er nærmere virkeligheten.

 Jeg foreslår videre til dette at vi støtter  privat grunneire og utviklere som har mindre areal for få tomter og la markedskrefter oppfyller den med forsyning og etterspørsel følge små prosjekter ...dette betyr at de i private tar sin egne vurdering av etterspørsel og risiko og får støtt fra kommunen.

Det kan også gjelder rivning av gamle, nedslitte hus som ofte komme i arve i nåtiden. er det ikke en fin og lur rivning og utvikling i svingen på Ringeveien der to fine leigligheter står for familier i stedet for en guffen gammeldags bolig?

Kan vi også ikke i det omstendigheter at folk arve tomter og vil ikke oppfylle boplikt at de kan rive slike hus og bygge nye - to og halv mans bolig for ekspemple, hvor en lieglighet har fritak fra boplikt for dem å bruke videre mens sammfunnet får moderne, energi-effektiv boliger?

Kommune og sytre i Konvoibyen også har noen vanskelige bestluttninger å t a om fremtiden. Flisvika, Holmen og vest for linken masten ved Kitron har ikke noe fart i dem, hva kan kommune gjøre innen lovverket å markedsføre kommunen mot nye beboere og fritids besøkende?

Til slutt vil jeg si at vi personlige er påvirket av innstramming av budsjett i skolesystem hvor bruk av vikar for å dekke fravær er vesentlig innstrammet. I andre avdelinger under kommunal eierskap er det også at mange ussynlige deltids jobb og varende vikariat blir reduserte eller fjernet og AML rett og slett krenkes slikt kommune slipper fast ansettelse.

JA !  Vi får fire felter Tvedestrand Arendal, men skal det bare betyr at NAV kan sentralisere på harebakken siden det blir lettere for alle arbeidsledige i Risør å reise dit? Jeg ser ikke behov for disse grandoise utviklinger i dette klimaet.Ingen kommentarer: